WWW.KONF.X-PDF.RU
- , ,
 


Pages:     | 1 ||

ANOTACIJA Straipsnyje analizuojama pokarins Klaipdos istorijos istoriograja, paymima, kad iuolaikiniai lietuvi istorikai skiria nepakankamai dmesio socialiniams-ekonominiams tiriamos ...

-- [ 2 ] --

Organizuojant jr prekybos uost buvo planuojama, kad jame dirbs apie 3 tkstanius darbinink ir tarnautoj. Taiau 1945 m. darbuotoj srae yra tik 778 asmenys. Uosto preki apyvarta nebuvo koreguojama pagal turim darbo jg. O tuo paiu metu derjo uost ir jo akvatorij ivalyti nuo karo padarini. 1945 m. rugsjo mn. 16-ojoje lietuvikojoje divizijoje buvo sudarytas 1000 asmen batalionas ir pasistas dirbti uost. Vliau ten pat buvo atsista 950 karo belaisvi.

1946 m. gegus mn. Klaipdos vokiei karo belaisvi stovykloje buvo 4,1 tkstantis karo belaisvi. is kontingentas suvaidino didiul vaidmen, atstatydamas miest. Be to, miestas neturjo joki ilaid ilaikydamas karo belaisvius. Apsauga, nuveimas, aprpinimas maistu, medicininis ir buitinis aprpinimas visa tai buvo TSRS NKVD dispozicijoje.

, Ԩ

Klaipdos gyventoj formavimosi procesas iki iol yra menkai itirtas. Tarp kitko, iuolaikin lietuvi istoriograja irykina tarp Klaipdos gyventoj esmingai didel kit sovietini respublik gyventoj skaii; kalbama apie negatyv naujj miesto gyventoj santyk istorij, kultr, tradicijas, apie rus kalbos vartojim miesto dokumentacijoje, apie sovietin nomenklatr, kurios daugum sudar rusakalbiai, apie ypatingas nomenklatros aprpinimo prekmis, sausais daviniais ir pan. slygas.

Natralu manyti, kad Klaipd atvyko daug persiklli i kit TSRS region. Masins kampanijos, panaios perkeldinim Kaliningrado srit, [Klaipdoje] nebuvo. Bet taip pat kaip ir Kaliningrado srityje Klaipd i sovietini respublik atvyko specialistai.

Jau 1945 m. birelio mn. sovietins Lietuvos vadovybei tapo aiku, kad respublika savo jgomis negals atstatyti Klaipdos. Tuomet Lietuvos TSR Liaudies kio taryba ir Lietuvos KP(b) Centro komitetas prim bendr nutarim dl prioritetini Klaipdos atstatymo priemoni.

Nutarime yra nemaai punkt, kuriais kreipiamasi vyriausybinius TSRS organus. Juose praymai paruoti, iskirti, aprpinti, papildomai sukomplektuoti buvo skirti TSRS LT ir VKP(b) CK, upi laivyno, chemijos pramons, susisiekimo, karinio jr laivyno, gynybos, prekybos ir kitiems liaudies komisariatams. Dmes traukia faktas, kad praktikai beveik vis sjungini liaudies komisariat buvo praoma specialist, amat mokykl absolvent, jaun darbuotoj pagal komjaunimo linij ir t. t.

Pvz., Vyriausioji darbo itekli valdyba prie TSRS LKT buvo pareigota nusisti Lietuvos TSR

LKT inion rugpjiorugsjo mnesiais i amat mokykl absolvent 1000 kvalikuot darbuotoj (600 statybinink, 300 metalo apdirbj ir 100 medio apdirbj), tarp j Klaipdos jr uostui:

vairi specialybi metalo apdirbj 50 asmen, statybinink 150 asmen.

Palyginti su Tils (Sovetsko) apgyvendinimu pirmaisiais pokario metais, jos gyventoj buvo nuo 3 iki 5 tkstani moni. Net jeigu darysime prielaid, kad specialist atvykimas Klaipd buvo taip pat apie penkis tkstanius per metus, tai rusai, baltarusiai ir kit tautybi asmenys negaljo vaidinti lemiamo vaidmens. Tarp kitko, pvz., Til per pirmuosius pokario metus i vairi region atvyko nuo 3 iki 5 tkstani, 1946 m. birelio 1 d. Klaipdoje buvo 20 440 gyventoj, t pai met lapkriio mn. 26 314, o gruodio mn. 29 090.

Savo ruotu TSRS prekybos liaudies komisariatas, sovietins Lietuvos vadovybs praomas, turjo aprpinti krovikus, mechanizatorius, operatorius ir sandlininkus, pramons moni darbuotojus ir statybininkus, taip pat ir Klaipdos uosto ininerin-technin personal maisto produktais pagal...

ypatingj moni darbuotoj normas: mintoms darbuotoj grupms paskirti papildomai antr kart maitinim, padidinus jr laivyno liaudies komisariato limitus 1500 asmen; skirti Klaipdos uosto vadovaujantiems darbuotojams limitus pietums pagal raid B 25 asmenims, saus davin pagal specialiuosius sraus 25 asmenims, pietus pagal specialias piet korteles 75 asmenims.

Natralu, kad atvyk specialistai buvo lengvatine tvarka aprpinami ir butais. itai sukeldavo nepasitenkinim gyventojams lietuviams, ypa stokojantiems profesini gdi ir ini dirbti tokio pobdio monse kaip jr uostas.

Autori nuomone, netikslinga kalbti apie tai, kad organizuojant ir atstatant Lietuvos TSR ekonomik egzistavo Maskvos diktatas, kad to laiko sovietins Lietuvos vadovyb buvo svetimos valios statytiniai ir gyvendintojai. Taryb Lietuvos vadov ir Maskvos santykiai buvo pakankamai nepriklausomi, o j sprendimai respublikos teritorijoje buvo gana savarankiki. Antai 1946 m. TSRS karini jr pajg ministrui N. G. Kuznecovui nebuvo leista Klaipdoje kurti k tik steigto Piet Baltijos laivyno karin baz.

Kartu sovietins Lietuvos vadovai puikiai vertino situacij, suprasdami, kad savo pai jgomis jie neatstatys Klaipdos infrastruktros. Buvo siekiama naudotis centrins sjungins vadovybs teikiamais fondais, resursais ir mogikaisiais itekliais.Pages:     | 1 ||

:

12- - ~1~ 61 (091) + 615.1 + 614.253.5] : 005.745 (06) 5 431 +52.8 431 + 51.1 (2 ) 431 23 - ӻ ( 11 18.06.2012). : .. (. .), .., .., .., .. (. .), .. ....

, 1315 2015 IV .. . : .. ,...

- .. , : .. , 26 1 2015 . 6.3. .. (), .. , .. , .. . .. , .. , .....

38 C 38- , 2015 . 38 C/42 30 2015 . : 10.3 - 2016-2017 . : 14 () 6 () . : ...

9 2004 , , 24 2015 Ȼ . 1. 1.1. , ( ), , , , ...

Ȼ , 24-26 2015 ...

- - ʲ ̲ò 14 (173) -س- (--) 2015 / ʲ в *** , , . ., (2014; ). - ., 16 2014 . / [.-. . . ].: ... 
<<     |    
2016 www.konf.x-pdf.ru - - , ,

, .
, , , , 1-2 .